Φ.ΚΑΡΛΑΦΤΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2019 to 28/02/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δύο σεμινάρια της κ.Φ.Καρλάφτη.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: