Ημερίδα: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης»

Διάστημα ισχύος: 
20/02/2019 to 28/02/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ημερίδα: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης».

Mέσω Γραμματείας