ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΙΙ ΓΕΡΜ-ΕΛΛ κ.Χ.Αλατζά

Διάστημα ισχύος: 
21/02/2019 to 28/02/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση αλλαγής ώρας διδασκαλίας μαθήματος κ. Αλατζά.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: