Παράταση υποβολής εργασίας για το μάθημα Νομική Μετάφραση ΙΙΙ EL-EN (Ζ' εξ.)

Διάστημα ισχύος: 
21/02/2019 to 11/04/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών για τη Νομική Μετάφραση Ζ΄Εξ.

Β.Σωσώνη

Μέσω Γραμματείας