Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι: Ανάλυση λαθών γραπτών εξεταστικής Φεβρουαρίου

Διάστημα ισχύος: 
26/02/2019 to 03/03/2019
Θέμα: 

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έλαβαν βαθμό κάτω από τη βάση στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2019 στο μάθημα "Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι" να παρακολουθήσουν συμπληρωματικό μάθημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α3, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00-12:00. 

Σ' αυτό το μάθημα θα γίνει ανάλυση του κειμένου που δόθηκε προς μετάφραση στην εξεταστική του Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το γραπτό τους και να συζητήσουν τα λάθη τους με τον διδάσκοντα. 

O Διδάσκων

Μ. Πολίτης

Μέσω Γραμματείας