ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
15/03/2019 to 17/03/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση συγκρότησης ομάδας Ηχητικού Περίπατου.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ