Ημερίδα «Η πρόκληση της πολυγλωσσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Ελληνική γλώσσα, Μετάφραση, Ορολογία»

Διάστημα ισχύος: 
18/03/2019 to 27/03/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση ενημέρωση για ημερίδα με θέμα: «Η πρόκληση της πολυγλωσσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Ελληνική γλώσσα, Μετάφραση, Ορολογία» που θα λάβει χώρα στις 27/03/2019.

Μέσω Γραμματείας