Αναβολή μαθημάτων κας Χ. Αλατζά

Διάστημα ισχύος: 
22/03/2019

Αναβάλλονται τα μαθήματα της κας Χ. Αλατζά, την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Χ. Αλατζά

Μέσω Γραμματείας