Θερινή Ακαδημία ΤΞΓΜΔ απο 1/7/2019 έως 9/7/2019

Διάστημα ισχύος: 
26/03/2019 to 31/08/2019
Θέμα: 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη θερινή ακαδημία "International Summer Academy for Intercultural
Communication" (ISAIC). Η θερινή ακαδημία θα πραγματοποιηθεί από τις 1/7/2019 έως τις
9/7/2019, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., κύριος Ιωάννης Καρράς.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημία από τον εξής σύνδεσμο:

http://dflti.ionio.gr/en/summer-schools

Συνημμένα αρχεία: