Επιστημονική άδεια κου O. I. Seel

Διάστημα ισχύος: 
29/03/2019 to 29/02/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κου Ο. Ι. Seel, αναφορικά με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.