Διάλεξη Michael Angel Bernal-Merino "The Localization of Video Games" (10/04/2019)

Διάστημα ισχύος: 
07/04/2019 to 10/04/2019

EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΙGUEL-ANGEL BERNAL-MERINO TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ROCKAMPTON ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Β.ΣΩΣΩΝΗ 

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: