«Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα - Εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019

Διάστημα ισχύος: 
17/04/2019 to 30/09/2019

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας μετάφρασης στα Ελληνικά ενός αγγλόφωνου κειμένου. 

Συγκεκριμένα, στο e-class [φάκελος ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019  υποφάκελος Papers] έχουν δημοσιευτεί α) το εννοιολογικό λεξικό  ABC Diplomatie, β) το επιστημονικό άρθρο Criminal Oranisations και γ) το βιβλίο Diplomatic Theory of International Relations.

Επιλέγετε τη μετάφραση τουλάχιστον 10 σελίδων του (α) ή τη μετάφραση του (β) ή ενός κεφαλαίου τουλάχιστον 10 σελίδων του (γ).

Οι εργασίες είναι ατομικές, όμως στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις 16 σελίδες είναι δυνατή η συνεργασία μέχρι 2 φοιτητών.
Παρακαλώ για την ενημέρωσή μας μέχρι και 15/05/2019 (εξεταστική Ιουνίου) ή 31/8/2019 (εξεταστική Σεπτεμβρίου) μέσω e-mail στο f15chon@ionio.gr για το κείμενο το οποίο επιλέξατε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπ. Διδάκτορα Μιχάλη Χονδρογιάννη στο e-mail: chondrogiannism@gmail.com ή στο f15chon@ionio.gr

 

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά έως 30/06/2019 και έως 30/09/2019 για τις εργασίες της εξεταστικής Σεπτεμβρίου στα e-mail: skatsios@ionio.gr ή εναλλακτικά στο f15chon@ionio.gr έως τις 30/06/2019 .

 

 

Ο διδάσκων μέσω Γραμματείας

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
 
_____________