ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ (ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄)

Διάστημα ισχύος: 
18/04/2019 to 30/06/2019

Για το μάθημα του κ.Γ.Λαζαράτου :"Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ, του Στ΄εξαμ. , η ύλη των εξετάσεων (από το σύγγραμμα που ήδη διανέμεται δωρεάν), είναι η εξής:

Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη και Πολυσημία."Συζητώντας με τον Ι.Νanni, Aθήνα, Παπαζήσης 2004, τα κεφάλαια:

"ΙΙ.4 Για την Αισθητική", σελ. 47-52,

"1.1 Ο κριτικός ορθολογισμός του Α. Βanfi", σελ. 63-97

"1.4 Κarl Popper: Διαψευσιμότητα και anticipatio mentis". σελ. 145-169.

Ο Διδάσκων

Ι.Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας