(2η Ανακοίνωση) Ορκωμοσία 14ης Μαΐου 2019: Καθομολογήσεις και ε' ενημερωμένος πίνακας επιβεβαιωμένων παρουσιών έως και 10/05/2019

Διάστημα ισχύος: 
10/05/2019 to 14/05/2019

Επισυνάπτεται η 2η ανακοίνωση-οδηγίες για την ορκωμοσία της 14ης Μαϊου 2019 οι προς συμπληρωση ανά ειδίκευση καθομολογήσεις του καθενός, καθώς επίσης και ο Ε΄Πίνακας Επιβεβαιωμένων Παρουσιών σε αυτή έως και σήμερα (07-05-2019).

Συμπληρώνετε τις καθομολογήσεις πλήρως και ευκρινώς και τις στέλνετε στο μέιλ της γραμματείας (secretariat@ionio.gr) όσοι έχετε ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία σας σε αυτή έως και σήμερα 18-04-2019.

Οσοι σκοπεύετε να συμμετάσχετε στην ορκωμοσία και όσοι δεν έχετε επιβεβαιώσει ακόμη έως και σήμερα την παρουσία σας το κάνετε το συντομότερο δυνατό ώστε να προστεθεί το ονομά σας στον πίνακα που επισυνάπτεται και συμπληρώνετε και αποστέλλετε την σχετική καθομολόγηση στο μέιλ της γραμματείας (secretariat@ionio.gr).

Απο τη Γραμματεία  του Τμήματος.

Συνημμένα αρχεία: