Αναβολή και αναπληρώσεις μαθημάτων κ.Σ.Γ.Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
09/05/2019 to 22/05/2019

Λόγω σοβαρού κωλύματος τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν ως εξής: 

ΤΡΙΤΗ 14/05

ΤΕΧ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙ και 

ΤΕΧ. ΜΤΦΡ. EN-EL ΙΙ 

17:00-19:00 2.44/2.45 (ΤΑΒ)

 

 TETAΡΤΗ 15/05

ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN IV 17:00-19:00 2.44/2.45 (ΤΑΒ)
ΤΕΧ. ΜΤΦΡ. EN-EL ΙΙ 19:00-21:00 2.44/2.45 (ΤΑΒ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05
ΤΕΧ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙ/ΤΕΧ. ΜΤΦΡ. EN-EL ΙΙ 17:00-21:00 2.44/2.45 (ΤΑΒ)

O Διδάσκων

Σ.Γ.Κ. 

Μέσω Γραμματείας