Σεμινάριο Διαχείρισης Βιβλιογραφίας για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Διάστημα ισχύος: 
10/05/2019

Επισυνάπτεται πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ιονίου Πανεπιστημίου