Εξέταση μαθημάτων κ. Π. Κελάνδρια

Διάστημα ισχύος: 
10/05/2019 to 30/06/2019

Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών για την εξέταση των μαθημάτων "Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι",
"Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ" και "Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ" και οι λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοσή τους έχουν αναρτηθεί στο e-class (κατηγορίες "Έγγραφα" και "Ανακοινώσεις" αντίστοιχα).

Ο Διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Μέσω Γραμματείας