Ανάρτηση ύλης μαθήματος «Δίκαιο» (κ. Φ. Καρλάφτη-Μουρατίδη)

Διάστημα ισχύος: 
10/05/2019 to 16/06/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η ύλη του μαθήματος "ΔΙΚΑΙΟ" της κ.Καρλάφτη-Μουρατίδη έχει ήδη αναρτηθεί στο e-class.

H Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη

Μέσω Γραμματείας