[Ενημέρωση: δυνατή και η ηλεκτρονική αποστολή] Περίοδος αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
29/05/2019 to 03/06/2019

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ