Υποτροφίες για τη μετάφραση επιστημονικών έργων

Paul Celan Fellowship Program of IWM and ERSTE Foundation - Paul Celan Visiting Fellows


Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητών για τη μετάφραση επιστημονικών έργων στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες και τις διαπολιτισμικές σπουδές, από «ανατολικές» σε «δυτικές» ευρωπαϊκές γλώσσες και αντιστρόφως, κατά την ψυχροπολεμική διάκριση. Κατ' αυτή την έννοια, δεν αποκλείεται η Ελληνική.

http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=154

Για την αναδημοσίευση,

Γιάννης Σαριδάκης
Επίκουρος Καθηγητής