Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών ΤΞΓΜΔ Για Συμμετοχή Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Διάστημα ισχύος: 
13/06/2019 to 30/06/2019

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά στην κατάταξη αξιολόγησης των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος, για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2019.

Σχετικός σύνδεσμος: http://dasta.ionio.gr/internship/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%86-4/

Από το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης

Μ.Κοντογιώργη 

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Συνημμένα αρχεία: