Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Διάστημα ισχύος: 
10/07/2019 to 14/07/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT).

Συνημμένα αρχεία: