Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.

Διάστημα ισχύος: 
02/09/2019 to 31/08/2020

Επισυνάπτεται έγγραφο σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

8 ώρες 20 λεπτά πριν