Παρουσιάσεις για τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη

Διάστημα ισχύος: 
06/09/2019 to 27/09/2019

Οι προφορικές παρουσιάσεις για τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη "Αγγλική Γλώσσα Ι" και "Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά" θα γίνουν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο skarastathi@ionio.gr.