ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
01/10/2019 to 31/10/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ έτους:2018-2019 απο τα έσοδα  κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ