Δικαιολογητικά εγγραφών για ομογενείς επιτυχόντες Πανελλαδικών 2019

Διάστημα ισχύος: 
04/10/2019 to 12/10/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται η υπ'αριθμ πρωτ.:Φ.152/153732/Α5/03-10-2019 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με τα δικαιολογητικά εγγραφών των φοιτητών ειδικής κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων Εξωτερικού για το 2019-2020.

Ημερομηνίες Εγγραφής:Από 03-10-2019 έως και 11-10-2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιωάννα Ανεμογιάννη