Μετάφραση Αγγλικά - Ελληνικά Ι (Ομάδα Α)

Διάστημα ισχύος: 
10/10/2019 to 17/01/2020

Το μάθημα "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι" (Ομάδα Α) από την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινάει στις 9.30 π.μ.

Ο Διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις