Επικοινωνία με τον κ.Β.Μανουσάκη

Διάστημα ισχύος: 
15/10/2019 to 18/10/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες Διερμηνείας να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Δρ Βασίλη Μανουσάκη (vasmanous@gmail.com) έως την Παρασκευή το αργότερο για τα μαθήματά τους. Ευχαριστώ πολύ! 

Δρ Βασίλης Μανουσάκης

Μέσω Γραμματείας