Αλλαγή ώρας μαθήματος "Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά – Γερμανικά ΙΙΙ"

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2019 to 17/01/2020

Το μάθημα "Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά - Γερμανικά ΙΙΙ" θα ξεκινάει στις 16:00, αντί στις 15:00.

Μέσω Γραμματείας

Η Διδάσκουσα
Χ. Αλατζα