Επιτηρητές Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2019 (Νοέμβριος)»

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2019 to 31/10/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για Επιτηρητές για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β΄ Περιόδου 2019 (Νοέμβριος).

Μέσω Γραμματείας