Σεμινάριο «Μετάφραση αρχαίων κειμένων στα Νέα Ελληνικά» (Χ/Ε 2019-2020)

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2019 to 27/10/2019

Το Σεμινάριο του Καθηγητή κ.Γ.Κεντρωτή της Τετάρτης 16:00-18:00 με τίτλο:"Μετάφραση από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά" δεν θα διεξαχθεί αυτό το εξάμηνο λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος.Ενδεχομένως θα γίνει το εαρινό εξάμηνο.

Ο Διδάσκων

Καθ. κ.Γ.Κεντρωτής

Μέσω Γραμματείας