Κατάλογος επιτυχόντων στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» (α/έ 2019-2020)

Διάστημα ισχύος: 
18/10/2019 to 31/10/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση με τους επιτυχόντες του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» για το α/έ 2019-2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος