Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Χ/Ε 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
21/10/2019 to 27/10/2019

Δίνεται παράταση μιάς εβδομάδας προς τους φοιτητές (μέχρι 27-10-2019) προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις μαθημάτων.

Παρακαλούνται οι φοιτητές προηγουμένων ετών οι οποίοι έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα εξέτασης στα μαθήματα παρελθόντων ετών να τα δηλώνουν εκ νέου για λόγους τεχνικούς.

Από τη Γραμματεία