Μαθήματα κου Δ.Φίλια (23/10/2019)

Διάστημα ισχύος: 
21/10/2019 to 23/10/2019

Αναβάλλεται το διδακτικό δίωρο 11.00 - 13.00 του κου Δ.Φίλια την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 λόγω συμμετοχής του στη Συνέλευση Τμήματος. Κανονικά θα διεξαχθεί το δίωρο 9.00-11.00 καθώς και το δίωρο 13.00 - 15.00 με ώρα όμως έναρξης διδασκαλίας 13.30.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μαθήματα του κου Φίλια , της Τρίτης και Τετάρτης  θα γίνονται στη αίθουσα I1.

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας