Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος «Πληροφορική»

Διάστημα ισχύος: 
22/10/2019 to 17/01/2020

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Πληροφορική".

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ