Παρουσίαση βιβλίου Φ. Καρλάφτη στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας

Διάστημα ισχύος: 
29/10/2019 to 01/11/2019
Θέμα: 

Aνακοίνωση για παρουσίαση βιβλίου κ.Φ.Καρλάφτη στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας.