Αλλαγή ημέρας και ώρας διεξαγωγής μαθήματος «Κοινωνιογλωσσολογία» (Χ/Ε 2019-2020)

Διάστημα ισχύος: 
30/10/2019 to 17/01/2020

Το μάθημα επιλογής "Κοινωνιογλωσσολογία" θα διδάσκεται στο εξής κάθε Τετάρτη 6-8μμ στην αίθουσα Ι1

Η διδάσκουσα

Μαρία Τσίγκου

Μέσω γραμματείας