Αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής μαθημάτων «Τεχνικές Προφορικού Λόγου» και «Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας – Γαλλικά» (Χ/Ε 2019-2020)

Διάστημα ισχύος: 
30/10/2019 to 17/01/2020

Τα μαθήματα "Τεχνικές προφορικού λόγου" και "Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας - γαλλικά" της κυρίας Τσίγκου θα διδάσκονται στο εξής στο γραφείο της διδάσκουσας.

H Διδάσκουσα

Μ. Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας