Αλλαγή αίθουσας σεμιναρίου "Ευρωπαϊκού Πολιτισμού"

Διάστημα ισχύος: 
04/11/2019 to 23/01/2020

Το μάθημα της Kας Μωραΐτη "Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού" θα γίνεται από τούδε και στο εξής στην αίθουσα Ι2.

 

Μέσω Γραμματείας

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ