Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής της Κας Αθηνάς Φιλοσίδου

Διάστημα ισχύος: 
06/11/2019 to 14/11/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται πρόσκληση παρουσίασης και δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.

Συνημμένα αρχεία: