Μετάφραση και σχολιασμός αποσπάσματος του βιβλίου: «Fait maison». Chocolat. Recettes gourmandes à réaliser à la maison de Stéphan Lagorce. éd. Hachette (2011)

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ελένη Πολίτη
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
14/02/2017