Αλλαγή ώρας διεξαγωγής Σεμιναρίου «Εισαγωγή στη Διερμηνεία»

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2019 to 15/11/2019

Το σεμινάριο Εισαγωγή στη Διερμηνεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15.11.2019, 11.00-13.00 στην αίθουσα Ι4.

H Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας