ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ κ.Μ.Παππά

Διάστημα ισχύος: 
21/11/2019 to 24/11/2019

Τα μαθήματα της διερμηνείας Γαλλικά της τρέχουσας εβδομάδας αναβάλλονται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για αναπληρώσεις.

ΜΠ

Μέσω Γραμματείας