"Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθημάτων κ. Κεραμίδα"

Διάστημα ισχύος: 
28/11/2019 to 06/12/2019

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα 28-29/11 αναβάλλονται λόγω κωλύματος και
θα αναπληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα ως εξής:

Τετάρτη 4/12
16-18 (Ι1) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. ΙΙΙ (Ζ' ΕΞΑΜ)
18-20 (Α3) ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. ΙΙΙ (Γ' ΕΞΑΜ)

Πέμπτη 5/12
09-11 (Αίθ. Καθ. Χάρη Κατσούλη) ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. Ι (Ε' ΕΞΑΜ)

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά."

Ο Διδάσκων

Σ.Γ.Κ

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις