Ανακοίνωση Αναβολής Μαθημάτων ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, Ε' εξ.)

Διάστημα ισχύος: 
02/12/2019

Γνωστοποιείται στους φοιτητές πως τα μαθήματα Δευτέρας 2/12 και 9/12 αναβάλλονται λόγω επίσκεψης του διδάσκοντα στην Πολωνία για συνεργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus. Αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από την Τρίτη 10/12, κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Π.Νικολάου

Μέσω Γραμματείας