ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΞΓΜΔ

Διάστημα ισχύος: 
02/12/2019 to 08/12/2019

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση Φοιτητών.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: