Μαθήματα κου Δ.Φίλια - Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου

Διάστημα ισχύος: 
09/12/2019 to 12/12/2019

Αναβάλλονται τα μαθήματα του κου Δ.Φίλια της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019, στις ώρες 11.00 - 13.00 και 13.00- 15.00, λόγω συμμετοχής του στη Συνέλευση Τμήματος και σε υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.

Ο διδάσκων
Δ. Φίλιας