ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

Διάστημα ισχύος: 
10/12/2019 to 31/12/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση διακοπής σίτισης στέγασης Χριστουγέννων 2019.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: