ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ.Σ.Λίβα

Διάστημα ισχύος: 
19/12/2019 to 22/12/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Διερμηνείας να επικοινωνήσουν μαζί μου για το μάθημα Δίκαιο και Διερμηνεία του Ε' εξαμήνου.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΒΑΣ
Μέσω Γραμματείας