Ύλη εξετάσεων του μαθήματος "Φιλοσοφία I"

Διάστημα ισχύος: 
03/02/2020 to 09/02/2020

Ύλη εξετάσεων του μαθήματος "Φιλοσοφία I" Κείμενο ανακοίνωσης: Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα του κ. Γ. Λαζαράτου "Φιλοσοφία Ι", του Ε΄ εξαμήνου, είναι: Α) Από το διανεμόμενο σύγγραμμα: Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αυτονομία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2018 (ή 2011), οι σελίδες: 63-108. Β) Το Περιεχόμενο των Παραδόσεων (συμφώνως προς τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί) O Διδάσκων Καθηγητής Γ. Λαζαράτος Μέσω Γραμματείας