Ύλη εξετάσεων του μαθήματος "Φιλοσοφία I"

Διάστημα ισχύος: 
20/12/2019 to 19/01/2020

Ύλη εξετάσεων του μαθήματος "Φιλοσοφία I"

Κείμενο ανακοίνωσης:

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα του κ. Γ. Λαζαράτου "Φιλοσοφία Ι", του Ε΄ εξαμήνου, είναι:

Α) Από το διανεμόμενο σύγγραμμα:

Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αυτονομία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2018 (ή 2011), οι σελίδες: 63-108.

Β) Το Περιεχόμενο των Παραδόσεων (συμφώνως προς τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί)

O Διδάσκων

Καθηγητής Γ. Λαζαράτος
Μέσω Γραμματείας